ATM constateert bewustwording milieu en klimaat

Paramaribo 25 april 2012 – Het directoraat Milieu van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) constateert een redelijke bewustwording in Suriname over milieu en klimaatverandering.

Hoewel er geen officiële metingen zijn gedaan en cijfers ontbreken, zijn er in vergelijking tot vroeger nu meer activiteiten en projecten zichtbaar.

“Op het gebied van milieu is het echter moeilijker een uitspraak te doen over de bewustwording van de individuele Surinamer. Maar als we kijken naar de toename van activiteiten van organisaties en de belangstelling die er is om personen bewust te maken, zien we wel een vooruitgang”, zegt Theresa Elder van het directoraat Milieu van ATM.

Vraag naar informatie
Het proces van bewustwording over vooral klimaatverandering in Suriname ontwikkelde zich vanaf de begin jaren negentig. De aanzet werd gegeven door de uitkomst van een Nederlands onderzoekprogramma waarin Suriname werd aangemerkt als een van de meest bedreigde landen in de Caribische regio. De centrale vraag was daarbij wat er moest gebeuren wanneer de zeespiegel met één meter zou stijgen. In Europa begon de bewustwording al in de jaren tachtig.

De bewustwording is het best te merken aan het aantal personen en instanties die bij het directoraat aankloppen voor een presentatie voor hun doelgroep. Opmerkelijk is ook het aantal studenten dat bij het directoraat langskomt voor het maken van een scriptie. Andere kenmerken van de bewustwording zijn de activiteiten die plaatsvinden door instanties en instituten. Zo is de Anton de Kom Universiteit van Suriname de afgelopen jaren continu bezig met projecten die te maken hebben met milieu en klimaatverandering. Op de universiteit is er ook een studierichting milieuwetenschappen.

Bron: Starnieuws