‘Conservation corridor’, bescherming natuurlijke rijkdom

Paramaribo 11 maart 2015 – Een South Suriname Conservation Corridor (SSCC) moet de unieke ecosystemen en de lokale gemeenschappen in het ongerepte zuiden van Suriname helpen beschermen. Conservation International Suriname (CIS) zal op 16 februari samen met WWF Guianas, het Amazon Conservation Team en de Surinaamse overheid praten over de oprichting hiervan. De dialoog moet leiden tot een eenduidige visie over SSCC

Goudwinning en houtkap vormen de grootste bedreigingen voor het gebied.
Het zuidelijke deel van Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdom in termen van primair bos, biodiversiteit, zoetwatervoorraden en cultureel erfgoed. Een groot deel van het zuiden is onontgonnen en geïsoleerd. Dit isolement wordt nu steeds meer bedreigd door onder meer goudwinning en houtkap, zegt CIS.

Het koppelen van de SSCC met het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) zal zorgen voor de bescherming van twee derde van Surinames hoofdwateren en een aantal van de meest ongerepte rivieren op aarde. Het grootste deel van het water in de rivieren van Suriname is afgeleid van deze brongebieden.

Resultaten van intussen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, moeten leiden tot het identificeren van beleidsopties en onderbouwde argumenten om een beschermde status voor zuid Suriname te rechtvaardigen. Bescherming van dit gebied zal zorgen voor continuïteit in de aanvoer van schoon water en belangrijke voordelen voor het gebruik van water stroomafwaarts, met inbegrip van hernieuwbare energie, landbouw, toerisme, en drinkwatervoorzieningen. De bescherming van het zuiden van Suriname zal het tegengaan van klimaatverandering ondersteunen, geeft CIS aan.