Agrarische Wet

GB 1937 no 53 Agrarische Wet WET van 21 september 1936, tot vaststelling van een algemene regeling betreffende de uitgifte van domaniale...Lees verder