Agrarische Wet

GB 1937 no 53 Agrarische Wet WET van 21 september 1936, tot vaststelling van een algemene regeling betreffende de uitgifte van domaniale...Lees verder

Milieuraamwet

MILIEURAAMWET Januari 2011 WET van ……………, houdende regels voor duurzaam milieumanagement (Milieuwet)...Lees verder

Natuurbeschermingswet 1954

Natuurbeschermingswet 1954 WET van 3 April 1954, houdende voorzieningen tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurmonumenten...Lees verder

Jachtwet

WET van 3 april 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname (GB 1954 no 25), gelijk zij luidt...Lees verder

Jachtbesluit 2002

STAATSBESLUIT van 27 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 1, 6, 8, 10, 11, 13, 23 en 23a van de Jachtwet 1954 (GB 1954 no...Lees verder

Jachtbesluit 2009

SB 2002 no 16 Jachtbesluit STAATSBESLUIT van 12 februari 2009 , houdende regels ter uitvoering van artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 (...Lees verder