Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)
Is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden.

Meer informatie volgt …