Eigenaren krijgen skalians terug na betalen boete

De zes scalianhouders hebben waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aangegeven dat zij hun zaak buiten proces willen afhandelen. Dit bevestigt de hoogste vervolgingsambtenaar tegenover Starnieuws. De termijn voor voldoening aan de voorwaarde is op verzoek van de eigenaren van de scalians gesteld op 30 oktober.

De wnd pg, die belast is met de afdoening van deze kwestie, heeft ingestemd met het buiten proces afwikkelen van de zaak. Elke scalianeigenaar zal een boete moeten betalen wegens de overtreding van de Mijnbouwwet. Na betaling van de boete zal het Openbaar Ministerie overgaan tot afgifte van de scailians. De goudpontons zijn nu aan de ketting gelegd bij de post van de commissie Ordening Goudsector te Lebi Doti.

Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei eerder dat de skalians ontmanteld zullen worden. Na betalen van een boete, die totaal in miljoenen SRD’s loopt, zullen de eigenaars weer kunnen beschikken over de skalians. Dodson om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de ondernemers die illegaal bezig waren in het stuwmeer, een concessie aan land zullen krijgen. Dodson zegt dat het teruggeven van de pontons aan voorwaarden verbonden is. De afspraken zijn zwart op wit vastgelegd. Binnen een jaar moeten de skalians ontmanteld worden. Zij zullen via een GPS gevolgd worden. Op weg naar hun nieuwe locatie mogen ze in de kreek dredgen. Bij de locatie aangekomen, moeten de pontons worden ontmanteld. In het stuwmeer mag geen enkele ponton actief zijn. De bewindsman zegt dat er alles aan gedaan zal worden dat de kreken en rivieren vrij zijn van skalians