Landelijke aanpak drinkwatervoorziening

Paramaribo 24 mei 2012 – Als het aan minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ligt, zal de bevolking landelijk een aanmerkelijke verbetering merken in de distributie van goed en voldoende drinkwater. Samen met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, wil NH de drinkwatervoorziening in snel treinvaart realiseren.

Concreet zullen elf projecten in de resterende zeven maanden van dit jaar worden uitgevoerd. Het dichtbevolkte deel van het kustgebied, waarbij Paramaribo een centrale plaats inneemt, moet mogelijk dit jaar nog over voldoende en goed drinkwater beschikken. Veel gebieden, waaronder Weg naar Zee en zijwegen, Rahemal 1 en 2, Verlengde Ephraimzegen, Katwijkweg en omgeving, hebben nog geen leidingwater. In deze gebieden zal het distributiewerk worden uitgebreid, meld het ministerie van NH.

In een adem voor uitbreiding van distributienetwerk worden ook genoemd het nieuwe woningbouwproject Hannaslust, Vredenburg-, Braamshoop-, Mijnzorg-, Libanon- en Rijsdijkweg. Domburg en omgeving zullen water krijgen van het station te Livorno. Ten zuiden van Paranam wordt naarstig naar waterbronnen gezocht en “de perspectieven zijn erg hoopvol”, zegt NH. In navolging van hydrogeologisch onderzoek in Commewijne, zal dit systeem ook voor het Nickeriegebied worden toegepast. Het is een noodzaak om de watervoorziening aan de linkeroever van de Nickerierivier veilig te stellen. Henar biedt goede vooruitzichten op drinkwater, waarmee de problemen van Nieuw Nickerie en aangrenzende polders, Paradise en Henar kunnen worden opgelost.

Vervanging buizen
Het landelijk drinkwaterproject voorziet ook in de vervanging van asbestbuizen. Zo zullen tussen het Diakonessen Ziekenhuis en het Molenpad, Flora-en Leysweggebied de oude buizen worden vervangen en zal de waterzuivering op de waterstations worden verbeterd. NH zal het drinkwaterprobleem te Nw Ephramzegen oplossen door water vanuit Flora onder het Saramaccakanaal te transporteren. Ook Albina, waar de buizen vaak worden kapot gereden door zwaar materieel, komt in het project voor.

Het is niet duidelijk wat het totaal project zal kosten, maar zegt het departement van NH dat “hij zich ervoor zal beijveren dat de middelen er zijn, omdat het belangrijk is dat alle Surinamers schoon en goed verantwoord drinkwater in huis hebben.”