Nickerianen krijgen inbreng in kustbeheerssysteem

Paramaribo 26 mei 2012 – In Nieuw Nickerie is vanmorgen de kick-off gegeven van het project ‘Suriname Coastal Protected Areas Management’. Ruim 45 deelnemers aan de workshop discussiëren tot en met morgen over welke rol ze willen vervullen bij het verbeteren van het management van de beheersgebieden Bigi Pan, Noord-Coronie en Noord-Saramacca.

Hesdy Esajas, waarnemend hoofd van de dienst ’s Lands Bosbeheer, zegt aan Starnieuws dat hij zich ervan bewust is dat de controle in deze beheersgebieden niet optimaal is. “Een onderzoek binnen dit project, waarbij ook consultants zijn aangetrokken, moet uitwijzen hoe we daarin kunnen voorzien.” Er zijn al business plannen voor elk gebied, waarbij gezocht is naar alternatieve manieren om te komen tot een effectief en efficiënt beheerssysteem van de kustbeschermingsgebieden.

Esajas wijst erop dat vooral in het Bigi Pan gebied er veel economische activiteiten worden ontplooid. “Dit project moet ertoe leiden dat dat op een efficiënte en effectieve manier gebeurd. Immers deze gebieden zijn de kraamkamer van verschillende garnalen- en vissoorten.” De LBB-functionaris benadrukt dat in deze wetlands verschillende kust- en trekvogelssoorten komen broeden. “Deze gebieden zijn belangrijk voor de flora en fauna, maar ook voor de toerisme. En we moeten ervoor zorgen dat deze gebieden geen schade ondervinden van menselijk handelen.”

1 miljoen US dollar
Het ‘Suriname Coastal Protected Areas Management’ project loopt drie jaren en wordt gefinancierd door de UNDP/GEF (Global Environmental Fund). In totaal wordt er ongeveer 1 miljoen US dollar in het project gestoken. De vorige minister van RGB heeft vorig jaar het project ondertekend. In 2014 moet het project zijn afgerond, dan moeten ook duurzame financiële mechanismen zijn ontwikkeld.

Esajas is hoopvol gestemd over de workshops die ook in Coronie en Saramacca gehouden zullen worden. “Het gaat immers om het belang van de bewoners zelf. Wat wij doen is samen met hen zoeken naar effectieve en alternatieve manieren, zodat schade aan de gebieden wordt voorkomen.” Vooral het Bigi Pan gebied heeft te kampen met stroperij en schade aan de waterhuishouding door vissers. “Samen met de bevolking, vandaar deze workshops, willen we naar een voor alle partijen praktisch beheerssysteem.”