Ruim US$ 630.000 geïnvesteerd in wetlands Nickerie en Coronie

Paramaribo 24 mei 2012 – In de afgelopen tien jaren hebben Suriname Conservation Foundation (SCF) en World Wildlife Fund ruim US$ 630.000 geïnvesteerd in onderzoeksprojecten in de wetlands van Nickerie en Coronie. De SCF hield een workshop gehouden in het decentralisatiegebouw in Nickeri: “Bigipan… En dan?… Hoe verder?”

Henk Brandon van SCF merkt op dat de bouw van de nieuwe sleephelling het afgelopen jaar gefinancierd is door de SCF, de DSB bank en Telesur. Hij zegt dat tolheffing erg belangrijk is. “Onderhoud moet zelfstandig verder kunnen. Door tolheffing kunnen instanties ervoor zorgen dat de sleephelling duurzaam onderhouden en gecontroleerd kan worden”, aldus Brandon. Het realiseren van projecten in het Bigipan Mumagebied is niet het aller belangrijkste, maar het onderhoud, de duurzaamheid en continuïteit ervan is belangrijker.

Veel mogelijkheden
Bigipan kan een goed draaiende toeristische oord worden en kan zelfvoorzienend worden. Volgens Brandon moet de workshop ertoe leiden dat de aanwezigen in groepsverband hun initiatieven en ideeën op papier zetten. “Ze kunnen nadenken over de nodige financiën, de diverse activiteiten die ontplooid kunnen worden, duurzame ontwikkeling van het gebied, het beheer van natuurlijke ecosystemen, voorlichting en de integrale aanpak”, zegt Brandon.

Professor Sieuwnath Naipal, hydroloog, zegt dat het Bigipangebied meer zoetwater heeft dan brakwater. Hierdoor zijn flora en fauna gaan veranderen. De brakwater-vissen hebben plaatsgemaakt voor de krobia’s en patakka’s. Ook de mooie vogels trekken naar andere gebieden. Volgens de hydroloog is het niet raadzaam om zomaar activiteiten te ontplooien in het gebied. Alle handelingen brengen consequenties met zich mee, omdat dit het werk van de natuur is. Een voorstel om een dam te bouwen die van Coronie naar Nickerie zal lopen, vindt Naipal een minder goed voorstel. De gevolgen die de dam met zich zal meebrengen is niet goed te analyseren, omdat er geen gegevens over het gebied zijn verzameld.

Een positieve ontwikkeling is volgens Naipal de uitbreiding van de kust door het zoetwater. Hij benadrukt dat de mangrovebossen ervoor zorgen dat er geen landverlies optreedt. Diverse onderzoekingen en studies hebben dit uitgewezen. Ook tijdens een presentatie in het district Coronie donderdag, is het belang van deze bossen uitvoerig besproken.

Wanita Ramnath