Binnenlandse Zaken

Landbouw, Veeteelt en Visserij

Natuurlijke Hulpbronnen

NVT

Wetland Convention (RAMSAR)

The Ramsar Convention (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) is an international treaty for the...Lees verder

Grondwet Suriname

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME (SB 1987 no116), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij SB 1992 no38 Preambule1 WIJ,...Lees verder

Openbare Werken

Ruimtelijke Ordening, Grondbeheer en Bosbeleid

Monumentenwet

WET van 5 September 2002, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (MONUMENTENWET 2002) DE PRESIDENT VAN...Lees verder

Stedebouwkundige Wet

WET van 21 juli 1972, houdende regelen betreffende de stedebouwkundige bestemming en bebouwing van gronden (GB 1972 no 96), gelijk zij luidt na de...Lees verder

Agrarische Wet

GB 1937 no 53 Agrarische Wet WET van 21 september 1936, tot vaststelling van een algemene regeling betreffende de uitgifte van domaniale...Lees verder

Milieuraamwet

MILIEURAAMWET Januari 2011 WET van ……………, houdende regels voor duurzaam milieumanagement (Milieuwet)...Lees verder

Natuurbeschermingswet 1954

Natuurbeschermingswet 1954 WET van 3 April 1954, houdende voorzieningen tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurmonumenten...Lees verder

Jachtwet

WET van 3 april 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname (GB 1954 no 25), gelijk zij luidt...Lees verder

Jachtbesluit 2002

STAATSBESLUIT van 27 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 1, 6, 8, 10, 11, 13, 23 en 23a van de Jachtwet 1954 (GB 1954 no...Lees verder

Jachtbesluit 2009

SB 2002 no 16 Jachtbesluit STAATSBESLUIT van 12 februari 2009 , houdende regels ter uitvoering van artikel 2 lid 3 van het Jachtbesluit 2002 (...Lees verder

Transport en Communicatie